Bảng giá tên miền Việt Nam và quốc tế

Tên miền Việt Nam (.vn)

Tên miền Phí đăng ký
(Đã bao gồm VAT)
Phí duy trì / năm
(Đã bao gồm VAT)
Transfer
.vn 748.000₫ 550.000₫ Miễn phí
.com.vn | .net.vn | .biz.vn 648.000₫ 490.000₫ Miễn phí
.gov.vn | .org.vn | .edu.vn | .pro.vn .ac.vn | .info.vn | .health.vn | .int.vn
Tên miền theo địa giới hành chính .vn
468.000₫ 249.000₫ Miễn phí
.name.vn 74.000₫ 39.000₫ Miễn phí

Tên miền Quốc tế

Tên miền Phí đăng ký
(Chưa bao gồm VAT)
Phí duy trì
(Chưa bao gồm VAT)
Transfer
(Chưa bao gồm VAT)
.com 228.800₫ 389.000₫ 228.800₫
.net 380.000₫ 360.000₫ 380.000₫
.org 298.100₫ 287.100₫ 298.100₫
.biz 288.200₫ 277.200₫ 288.200₫
.info 315.700₫ 326.700₫ 315.700₫
.asia 376.200₫ 376.200₫ 376.200₫
.mobi 434.500₫ 434.500₫ 434.500₫
.xxx 2.638.900₫ 2.638.900₫ 2.638.900₫
.tv 870.100₫ 870.100₫ 870.100₫
.co 783.200₫ 783.200₫ 783.200₫
.us 236.500₫ 236.500₫ 236.500₫
.eu 238.700₫ 238.700₫ 238.700₫
.site 666.600₫ 666.600₫ 666.600₫
.tel 317.900₫ 317.900₫ 317.900₫

Tên miền Quốc tế mới

Tên miền Phí đăng ký
(Chưa bao gồm VAT)
Phí duy trì
(Chưa bao gồm VAT)
Transfer
(Chưa bao gồm VAT)
.xyz 297.000₫ 297.000₫ 297.000₫
.top 376.200₫ 376.200₫ 376.200₫
.in 425.700₫ 425.700₫ 425.700₫
.co.in 212.300₫ 212.300₫ 212.300₫
.firm.in 212.300₫ 212.300₫ 212.300₫
.net.in 212.300₫ 212.300₫ 212.300₫
.org.in 212.300₫ 212.300₫ 212.300₫
.com.co 783.200₫ 783.200₫ 783.200₫
.me 678.700₫ 689.700₫ 678.700₫
.online 1.014.200₫ 1.014.200₫ 1.014.200₫
.cc 754.600₫ 754.600₫ 754.600₫
.name 232.100₫ 232.100₫ 232.100₫
.gen.in 212.300₫ 212.300₫ 212.300₫
.ind.in 212.300₫ 212.300₫ 212.300₫
.tw 927.300₫ 927.300₫ 927.300₫
.land 684.200₫ 684.200₫ 684.200₫
.company 452.100₫ 452.100₫ 452.100₫
.gift 463.100₫ 463.100₫ 463.100₫
.website 492.800₫ 492.800₫ 492.800₫
.ws 533.500₫ 533.500₫ 533.500₫
0978224900